Küsi pakkumist

Metsa ost
Tugevates juurtes peitub kasv

Metsa ost

LOE ROHKEM

Põllumaa ost

LOE ROHKEM

Maa müük

LOE ROHKEM

Metsa ost

Üldlevinud arvamuse kohaselt kasvab mets ise. Kuid mets ise ei oska tulu kasvatada. Metsa jätkusuutlik ja tulutoov majandamine on keerukas ja aeganõudev protsess, mille edukus sõltub eelkõige metsamajandaja õigetest otsustest. Just seetõttu kuuluvad 1998. aastal asutatud LignaMets OÜ meeskonda vaid metsanduslikku kõrgharidust omavad spetsialistid, kelle teadmised ja kogemused metsa majandamisest on Eesti metsaomanike ja meie ettevõtte usaldusväärsete suhete garantiiks.

 

VAATA LÄHEMALT

8300 €/ha

Eesti viimase poolaasta

metsamaa keskmine ostuhind

10 100 €/ha

Meie viimase poolaasta

metsamaa keskmine ostuhind

Põllumaa ost

5000 €/ha

Eesti viimase poolaasta

haritava maa keskmine ostuhind

6300 €/ha

Meie viimase poolaasta

haritava maa keskmine ostuhind

Põllumaa ost

Põllumaade ost on meie ettevõtte üks põhitegevusaladest. Põllumaade alla kuuluvad samuti rohumaad. Lisaks tegeleb LignaMets OÜ võsastunud põllumaade ülesharimise ning maaparandusobjektide rekonstrueerimisega, mille lõppväljundiks on põllumaade rentimine Eestimaa tootjatele. Meie suurte kogemustega spetsialistid nõustavad Sind kõigis põllumaadega seonduvates küsimustes, olgu selleks siis haritava maa hinnastamine, põllumaade rendilepingud, põllumajanduslikud toetused, mulla viljakus või põllumaade rendihinnad.

 

Et põllumajandusega tegelemine oleks majanduslikult tasuv, peab põllumajandusettevõtjal olema piisava suurusega põllumaade portfell. Küllap tead seda isegi. Seetõttu on suurtootjad globaalse põllumajanduse konkurentsis eelisseisus ja see trend üha süveneb. Ka Eestis, kus põllumajanduslikud ettevõtted on valdavalt tootmise operaatorid ja mitte maaomanikud, koonduvad maad investorite kätte, kes tegelevad põllumaade rentimisega suunatult.

 

VAATA LÄHEMALT

Põllumaa ost
Maa müük

Maa müük

Meie ettevõtte põhitegevusalad (metsamaade ost ja põllumaade ost) on meile loonud tugeva positsiooni maa müügiga tegelemiseks. Ka Sul on LignaMets OÜ abil võimalik Eesti maasse investeerida ja seeläbi oma rikkust kasvatada. Metsa ja põllumaad müüki pakkudes saame tõdeda, et enamasti on tegemist looduskaunite maakohtadega või on müüdavad maad sellised, kus metsa majandamisele või põllumaa rentimisele lisaks saab juurde luua teisigi potentsiaalseid väärtusi. Meie portfellist leiad:

  • Erinevad metsatukad
  • Maakodud
  • Põllumaad
  • Looduskaunid paigad, kuhu oma kodu rajada
  • Linnalähedased kinnisvara arendused

MEIE KUULUTUSED

Maa müük

Maakohad Eestimaa looduses

Müüa 0,97 ha suurune elamumaa Lahemaal

 

Elamumaa
9700 m2
27 000 €

 

VAATA KUULUTUST

Roheline energia

Meie ettevõte investeerib rohelisse energiasse Eestis juba alates 2017. aastast, tehes nii oma esimesi samme hooliva ja jätkusuutliku tuleviku suunas. Tänase seisuga toodavad meie 10 päikeseparki Eestile taastuvenergiat, mille rohelise energia tootmisvõimsuse kogumaht on 4,1 megavatti. Lisaks oleme 5 kinnistu abil panustanud Aulepa 48-megavatise võimsusega tuulepargi arendusse, mis on üks suurimaid Enefit Green’i rohelise energia tootmisüksusi.

 

LignaMets OÜ eesmärk selles keskkonnasäästlikus energeetikavaldkonnas on jõuda PPA ehk Elektri otsemüügi lepinguteni, et pakkuda tehase omanikule, kinnisvaraarendajale, maa- või miks mitte ka koduomanikule säästlikuma hinnaga taastuvenergiat. Selleks on meie ettevõte Tartu ümbruses juba käivitanud ja veel käivitamas mitmeid projekte.

VAATA LÄHEMALT
Roheline energia

Metsa väärindamine

Meie ettevõte rajab koostöös Eesti Maaülikooli teadlastega Eesti metsadesse ravimseenena tuntud musta pässiku ehk chaga katsealasid ning uurib jätkuvalt erinevate pässikuliikide bioaktiivsete ainete sisaldust. Uuringute senised positiivsed tulemused on viinud selleni, et 2022. aastal avasime Tartus seenelabori, kust Eesti metsaomanikel on võimalus soetada parimate omadustega võimsa antioksüdandi, musta pässiku puittüübleid, et nende abil oma metsa väärindada ja tulu teenida.

 

Lisaks ravimseentele saab iga maa- või metsaomanik soetada shiitake seeneniidistikuga nakatatud sanglepa paku(d) ja nautida kevadest sügiseni värskeid, juba üle tuhande aasta tuntud söögiseeni. Kogu tootevalikuga saab tutvuda Inopure e-poes. Õige pea loodame värsketele lageraielankidele rajada ka esimesed katselapid, kus saame kännud nakatada Eesti looduses levivate ravimseente niidistikega.

 

Eesti metsade liigirikkus aitab tavapärasest metsamajandamisest kaugemale vaadata ning pakub uusi võimalusi lisandväärtuse loomiseks metsas. Saadav võimalik kasu on oluline, kuid uute valdkondade katsetamine ning sellest saadav avastamisrõõm ja eduelamus on positiivsed emotsioonid, mis aitavad meie meeskonna argipäeva üha uusi värve lisada.

 

VAATA LÄHEMALT

Ettevõttest

LignaMets OÜ on välja kasvanud 1995. aastal asutatud Lignator AS metsanduskontsernist. Meie aastakümnete pikkune tegevus metsandussektoris ja algusaegadest ühtsena püsinud meeskond on juba iseenesest kõnekad faktid. Need on aluseks kõrgetele standarditele meie töös ja usaldusväärsetele partnerlussuhetele Eesti maaomanikega. LignaMets OÜ meeskond on avatud jagama oma kogemusi ja nõu pidama nii metsa- ja põllumaa ostmise kui maa müügi küsimustes. Meie ettevõte on avatud kuulama ära Sinu värsked mõtted ja huvitavad ideed, millest saaksime luua uusi väärtusi või sünteesida uut tarkust.

 

Teie teenistuses on

  • 3 Eesti Maaülikooli metsaspetsialisti
  • 3 Luua Metsanduskooli metsaspetsialisti
  • 1 Eesti Maaülikooli põlluspetsialist

 

27 aasta jooksul laagerdunud teadmised ja kogemused on meis kujundanud selge arusaama, kuidas metsas ja põllul parimat kasvu luua. Seetõttu suudame paljude Eesti maaomanike metsa- ja põllutehingute partnerina pakkuda lisaks kasvule ka sama olulist – õiglast tulu.

 

LOE MEIE MEESKONNAST

Ettevõttest
Ettevõttest

Tagasiside

"Kinnistu OÜ on teinud LignaMetsa rahvaga koostööd juba vähemalt kakskümmend aastat kui mitte rohkemgi. Ja kes seda esimest kontakti täpselt mäletabki. Konkurentidena, koostööpartneritena ja lihtsalt heade kolleegidena pole me mitte kunagi ühtegi lepingut või kokkulepet paberile pannud, loomulikult arvestamata vastastikuseid notariaalseid ostu-müügilepinguid. Sellega tahan ma öelda, et lignameeste sõna peab! Ja see ongi tänases maailmas üks suuremaid väärtusi üleüldse."
Mart Erik - Kinnistu OÜ juhataja
"Meie koostöö LignaMetsaga algas juba 7 aastat tagasi, kui timber.ee oksjonikeskkond metsaoksjonite korraldamist alustas. Oleme selle aja jooksul viinud edukalt läbi ka LignaMetsa enda raieõiguste ja kinnistute oksjoneid ning ühtlasi on meil olnud rõõm näha LignaMetsa ka ostjate ehk oksjonivõitjate poolel. Edu on LignaMetsa saatnud mõlemas rollis, mistõttu võib öelda, et LignaMets on väga teadlik metsaomanik ja alati parimale võimalikule tulemusele orienteeritud. Meie koostöö on sujunud alati ladusalt ja on olnud tänaseni väga meeldiv ja igakülgselt edukas. On olnud rõõm Teiega koostööd teha!"
Tulevasi edukaid tehinguid soovides, AS Timber
"Kinnistu OÜ on teinud LignaMetsa rahvaga koostööd juba vähemalt kakskümmend aastat kui mitte rohkemgi. Ja kes seda esimest kontakti täpselt mäletabki. Konkurentidena, koostööpartneritena ja lihtsalt heade kolleegidena pole me mitte kunagi ühtegi lepingut või kokkulepet paberile pannud, loomulikult arvestamata vastastikuseid notariaalseid ostu-müügilepinguid. Sellega tahan ma öelda, et lignameeste sõna peab! Ja see ongi tänases maailmas üks suuremaid väärtusi üleüldse."
Mart Erik - Kinnistu OÜ juhataja