Küsi pakkumist HinnakalkulaatorSule kalkulaator

  Hinnakalkulaator

  Kinnistu väärtuse teada saamiseks sisesta andmed:

  METSA HIND

  Metsa ja metsamaa hind on pidevas muutuses, seega parim viis oma metsa väärtust teada saada, on meiega ühendust võtta ja esitada meile metsamaa kohta hinnapäring. Pakkumise tegemist lihtsustab metsamajandamiskava olemasolu, mille andmete põhjal saame teha indikatiivse metsa hinnapakkumise. Kui metsamajandamiskava puudub, saame hinna määrata meie metsataksaatorite abiga. Kui olete pakkumas metsamaad, siis tutvuge ka meie metsa müüki puudutavate teemadega.

   Üldinfo / Hinnapäring   Palju on 7 + 2


   Metsa hind 2024. aastal

   Metsa hind 2024. aastal

   Metsa hind sõltub väga palju olukorrast puiduturul. Kuigi eelmisel aastal tegid puiduhinnad läbi olulise languse, siis aasta lõpus ja 2024. aasta alguses on metsamaterjali hinnad püsinud ilma suuremate muutusteta. Kõrged intressid seavad surve alla metsamaa hinna. Üleüldiselt seisab Eesti puidutööstusel ees kohanemisperiood, kus väljakutset pakuvad nii kõrged sisendhinnad kui vähenenud konkurentsivõime eksportturul.

    

   Kõige väärtuslikumad on küpsed männimetsad, mille hind võib küündida kuni 24 000 eur/ha (metsa tagavaraga vähemalt 400 tm). Kuusikute hind võib ulatuda 21 000 eur/ha ning kaasikutel kuni 16 000 eur/ha. Kõige madalama väärtusega on lepikud, kus metsamaa hind võib olla kuni 4000 eur/ha.

   Metsa hind 2024. aastal

   Metsamaa hektari keskmine hind

   Eesti metsamaa keskmine hind viimasel poolaastal on maa-ameti andmetel ca 7600 eur/ha. Siinkohal tuleb arvesse võtta, et statistikasse on kaasatud ka raiutud metsamaa hind, mis tegelikult toob allapoole ka raiumata metsamaa keskmise hektari hinna. Kõige väärtuslikumad on olnud Harjumaa, Pärnumaa ja Tartumaa metsad, kus maksimaalne müüdud metsamaa hektari hind jäi vahemikku 27 700-29 900 eur.

    

   Meie keskmine metsamaa ostuhind on viimasel poolaastal olnud ca 9100 eur/ha. Kuna metsa väärtus on mõjutatud väga paljudest teguritest ja lõpphind võib olla väga kõikuv, siis soovitame täpsema väärtuse teadasaamiseks teha alati metsaomanikul hinnapäring.

    

   Kuidas kujuneb kasvava metsa hind?

   Metsa asukoht ja juurdepääs

   Metsa hind sõltub metsa asukohast, sest see on otseselt seotud kulutustega metsatehnika ja metsamaterjali transpordile. Mida lähemal ollakse lõppostjale, seda suurem tulu kujuneb metsaomanikule. Puidu väljavedu lihtsustavad ametlike juurdepääsuteede olemasolu ja hea ligipääsetavus. Samuti on keskmiselt rohkem väärt need metsad, mida saab aastaläbi majandada (nt kuival ja kõval pinnasel).

    

   Metsamaa pindala ja puidumaht

   Olulised on metsakinnistu pindala ja kasvava metsa kogumaht. Mida suurem on kinnistu ja raiemaht, seda rohkem kompenseerib see metsa ülestöötamisele tehtavaid kulutusi ja loob parema hinna metsaomanikule.

   Kuidas kujuneb kasvava metsa hind?
   Kuidas kujuneb kasvava metsa hind?

   Kasvava metsa sortiment- oluline hinnakujundaja

   Metsa hinna määrab ka kasvava metsa sortiment. Vähemväärtuslikumaks peetakse kinnistuid, kus puistus on valdavalt kiirekasvulised lehtpuud. Need sobivad peamiselt kütte- ja hakkepuuks. Väärtuslikumad on aeglaselt kasvavad leht- ja okaspuud, millest saab palki.

   Hooldusraiete kvaliteet tagab tugeva tulevikumetsa

   Metsa hinda mõjutab eelnevalt tehtud metsa hooldusraiete kvaliteet. Küps mets, mis on sirgetüveline, hästi laasunud ja haigustevaba (pole mädanikke, üraskikahjustusi, juurepessu jms) on väärtuslikum. Õigeaegselt tehtud valgustus- ja harvendusraie annavad esinduslikematele puudele vajaliku kasvuruumi ja võimaluse saada hiljem kvaliteetset puitu.

   Piirangud mõjutavad metsa hinda

   Teatav mõju metsamaa hinnale võib olla ka metsa kinnistule või piirkonnale kehtivatel piirangutel. Näiteks pärsivad looduskaitsealadel asuva metsa majandamise kitsendused metsade majandamist, mistõttu võib tavapäraselt nende kinnistute hind olla madalam.

   Metsakinnistu väärtus kasvab ajas ja metsa hind on seotud metsa küpsusega
   Metsakinnistu väärtus kasvab ajas ja metsa hind on seotud metsa küpsusega

   Metsanoorendik

   Hästi hooldatud kase-, männi- või kuusenoorendike hind võib küündida kuni 4000 eur/ha. Noor kiirekasvuline võsa aga olulist väärtust ei oma ja hind on võrreldav lagedaks raiutud metsamaaga. Nende hinnad ulatuvad tavaliselt kuni 3000 eur/ha. Uuenemata metsamaa hind on madalaim, kuna metsa uuendamine hõlmab endas suuri kulutusi, mis tasub ära end alles kauges tulevikus.

   Latiealine puistu

   Latiealise puistu väärtust tõstab õigel ajal tehtud kvaliteetne hooldusraie. Sellise metsa väärtus võib olla kuni 5000 eur/ha.

   Keskealine mets

   Keskealist metsa peetakse väga väärtuslikuks, sest selles vanuses saab harvendustega esile tuua ja luua tingimused parimate eksemplaride kasvatamiseks ning harvendatud puude arvelt saab tehtud kulusid tagasi teenida. Keskealise metsa hind võib küündida kuni 9 000 eur/ha.

   Küps mets

   Mets on saavutanud oma küpsuse, kui puude vanus või rinnasdiameeter on sobiv uuendusraieks. Küpse metsa väärtus võib küündida 24 000 eur/ha.

   Soovid rohkem teada metsa hinnastamisest?

   Kuidas kujuneb metsa hektari hind?

   Metsamaa hinna määramisel on olulised metsakinnistu asukoht, ligipääsetavus, aluspind, kinnistul kasvavate puude sortiment ning vanus. Mõju avaldab ka metsa tervislik seisund ja kasvukohatüüp. Samuti, kas kinnistul on piiranguid või muid kitsendusi.

   Kuidas saada metsa müügilt parim hind?

   Juhul, kui omanikul ei ole huvi ise oma metsa majandada, siis kahtlemata on kõige tulusam müüa mets koos maaga. Sellisel juhul on riske vähem ja tehing on notariaalne. Kui soovitakse maksimaalne tulu saada pikemas perspektiivis, siis võib müüa ka ainult raieõiguse. Sellisel juhul tuleb omanikul tegeleda ise oma metsa uuendamisega, et püsiks selle väärtus. Kindlasti soovitame uurida eelnevalt metsaostjate tausta ja võtma pakkumisi mitmelt metsafirmalt.

   Mida tasub enne metsamaa müüki arvesse võtta?

   Maa väärtuse teadasaamiseks tuleb tellida erapooletu metsahindamine oma metsakinnistule. Kinnistut ei soovita müüa esimesele pakkujale ja mittenotariaalse tehinguga. Lisaks tasub alati küsida nõu metsaühistutelt ja kogenud metsandusettevõtetelt, kui endal puudub eelnev kogemus metsamaa müügiga.

   Mis on metsamajandamiskava?

   Selleks, et kasvaks väärtuslik ja terve mets, on tarvis sellega tegeleda. Metsamajandamiskava annab inventeerimisandmete alusel soovitusi metsatöödeks järgneva 10 aasta jooksul. Kava annab ülevaate metsas olevast puistust, selle seisukorrast, vanusest, metsavarudest, kehtivatest looduskaitselistest ja muudest kitsendustest. Jagatakse soovitusi metsa majandamiseks, mis on kooskõlas metsaseaduse, metsa majandamise eeskirja, metsa korraldamise juhendi ja heade metsamajandamise tavadega.