Küsi pakkumist
Metsanduslik nõustamine

Metsanduslik nõustamine

Metsandusalane nõustamine pakub metsaomanikule asjatundlikku nõu kõigis metsanduslikes küsimustes. Meie eesmärk on aidata metsaomanikul oma metsa heaperemehelikult ja jätkusuutlikult majandada. Nõustamisel tugineme metsamajandamiskavale, lähtume metsaomaniku eesmärkidest ja turusituatsioonist.

 

Meie meeskonnas on kogenud metsaspetsialistid, kes hea meelega jagavad oma teadmisi ja soovitusi, kui on tarvis abi metsa väärtuse määramisel, metsa tervisliku seisundi hindamisel, metsaparandustööde või metsa uuendamise teemadel. Meie poole võib pöörduda kõigi ostu-müügi tehingualaste küsimuste korral ning võimalusel aitame ka õigusalaste küsimuste ja erametsale antavate toetuste teemadel.

 

Metsandusalase nõu saamiseks kirjuta meile!

Metsanduslik nõustamine
Magnus Karukäpp +372 508 9402

Magnus on tegev metsanduses juba üle 20 aasta ja omab metsakorraldaja litsentsi nr 001. Tänu pikaajalisele kogemusele oskab ta jagada väärt nõu ja tal on hea kõhutunne nii metsade ostul, müügil kui ka majandamistegevuste planeerimisel.

Metsanduslik nõustamine

Metsandusalase nõustamise kohta küsimused

Miks on oluline metsa majandamine?

Esmapilgul võib tunduda, et metsa kasvamine on iseeneslik protsess, st “istu ja oota”, kuid selleks, et kasvaks terve ja tugev mets, tuleb temaga tegeleda. Metsa majandamine hõlmab nii metsa uuendamist, kasvatamist, kasutamist kui ka metsakaitset. Iga metsaomaniku õigus ja kohustus on majandada oma metsa heaperemehelikult.

 

 

Mis on metsamajandamiskava?

Metsamajandamiskava teatakse ka kui metsakava või metsamajanduskava. See on dokument, mis kirjeldab Teie metsa seisundit ja määrab aastate kaupa ära metsa ja selle ressursside kasutamise ning hooldamise eesmärgid ning meetmed. Kava annab ülevaate, millises seisus mets on, milliseid puid raiuda, kuidas erinevaid metsaosi majandada, millal mets saavutab raieküpsuse jne. Kava alusel saab määrata metsa väärtust, on abiks metsamaa müümisel või teistel tehingutel ja raieõiguse määramisel.

 

Metsamajanduskava on üldiselt soovituslik, kuid kui on plaanis aktiivselt metsa majandada ja teha raietöid, siis on metsakava olemasolu kohustuslik. Metsakava tellimisõigus on ainult metsaomanikul, st metsaettevõtted või teised asjast huvitatud ei saa seda metsaomaniku teadmata teha.

Milleks on tarvis metsa inventeerimist?

Inventeerimisandmed annavad ülevaate metsa seisundist – puistu vanus, kõrgus, liigiline koosseis, tagavara, majandamistingimused jne. Andmetest pannakse kokku koondtabelid ja teemakaardid (sh metsakaart ehk puistuplaan) ning info kantakse Metsaregistrisse. Inventeerimisandmed kehtivad 10 aastat ja on aluseks metsamajanduskava koostamisel ning vajalikud metsandustoetuste taotlemiseks. Samuti on inventeerimist tarvis, kui on plaanis harvendus- ja uuendusraie. Ilma inventeerimiseta saab eraisik raiet läbi viia kuni 5 ha suuruses metsas ning juriidiline isik kuni 2 ha suuruses metsas.

Kas metsandusalane konsultatsioon on tasuta?

Enne ostupakkumise tegemist käib meie spetsialist Teie metsas ja teostab metsamaa hindamise, mis on metsa omanikule tasuta. Küsimuste korral oleme alati valmis teid aitama.

 

Kuidas käib metsatehing?

Pärast seda, kui oleme Teiega kokku leppinud tehingu tegemises, selle tingimustes, kui ka ajas, siis võtame ühendust notariga, kes kontrollib eelnevalt üle, kas tehingu osapooltel on õigus tehingut teha, vaatab üle registri andmed ja annab teada, kas on vaja esitada lisadokumente.

Broneerime kooskõlas Teiega notarile aja. Notaribüroo valmistab lepingu ette ja saadab selle tutvumiseks e-posti teel osapooltele.

Tehing viiakse läbi notaribüroos kohapeal või tehakse kaugtõestamisega videosilla vahendusel. Variant on ka hübriidtehing, kus osapooled võivad osaleda tehingus notaribüroos kohapeal või videosilla vahendusel.