Küsi pakkumist

Põllumaa müük

Viimastel aastatel on põllumaade ost saanud atraktiivseks investeeringuks. Pakume põllumaad müügiks – nii rohumaad kui haritavat maad. Üldjuhul on põllumaade ostuotsus seotud sooviga paigutada raha kindlasse varaklassi, kus põllumaa rendihind tagab püsiva tulu tänu põllmajandustoetustele. Lisaks on põllumaade ost heaks investeeringuks inflatsiooni vastu. Haritava maa turuhind on viimase aastakümnega saanud hoo sisse ka Eestis ja liigume aina lähemale Euroopa keskmistele hindadele.

 

Enamik meie haritavaid maid on PRIA toetuskõlbulikud ning kaetud tasuvate rendilepingutega. Seega ei pea ostja kohe põllumaa rentimise protsessile aega kulutama. Kui vajad abi põllumaa ostmiseks, pöördu nõustamiseks meie poole.

 

Meie põllumaade müügipakkumised on üleval ka kv.ee keskkonnas.

Põllumaade müügiga tegeleb

Tarmo Meus 504 2798

Põllumaade ost, müük ja rendilepingute sõlmimine on Karina pärusmaa. Võta ühendust kui Sulle pakub huvi mõni meie põllumaa.

Kuidas käib põllu müük?

Esmane kontakt ostja ja müüja vahel

Täida “Küsi pakkumist” vorm või helista meile. Võtame Sinuga ühendust ja täpsustame soovi.

Põllu müügihinna pakkumine

Vahetame mõtteid põllumaa müügihinna osas. Juhul, kui on soov osta osa maaüksusest, siis lepime kokku müüdava mõttelise osa suuruse ja hinna.

Sõlmime ostu-müügilepingu

Pakkumise sobivusel saadame notarile andmed ning lepime kokku tehingu toimumise aja. Tasumine müügilepingu sõlmimisel.

Kinnistu omanikuks saamine

Pärast notaritehingut kannab notar kontole hoiustatud raha müüja pangakontole ning saadab lepingu kohtunikuabile, kes kannab uue omaniku Kinnistusraamatusse.

KKK

Põllumaa müügihind 2022. aastal?

Põllumaa hektarihinna kujunemisel on kõige olulisemad tegurid põllumaa asukoht, mullaviljakus, pindala ja ligipääs. Viimastel aastatel on haritavate maade hinnad tõusnud ning täna on viljakate põllumaade müügihind vahemikus 5500 eurot kuni 6500+ eur/ha.

Rohumaa müügihind 2022. aastal?

Käesoleval aastal on rohumaade hinnasuurusjärk 2000 eurot kuni 4500 eur/ha. Tavapäraselt on rohumaadeks kehvemad maad – liigniisked või turbased mullad, mistõttu on rohumaa hind võrreldes põllumaa hinnaga tagasihoidlikum.

Mis on Eesti keskmine põllumaa müügihind?

2022. aastal on Eesti keskmine hinnatase haritavate maade müügil (põllumaa müük, rohumaa müük) 4000 eur/ha. Kinnisvaratehingute statistikat peab Maa-amet.

Miks müüa põllumaad?

Metsamaa omamine on maaomanikule jõukohasem, sest metsamajandamisel aitab talupojatarkus, kohalik metsaühistu või metsaülestöötamise teenust pakkuv ettevõte. Põllu- ja rohumaa omamisel on maa harimine märksa komplitseeritum, sest põllumaal on tarvis töid viia läbi vegetatsiooniperioodil korduvalt, mis nõuab põhjalikke põllumajanduslikke teadmisi ja tehnikat.

Aeg on näidanud, et hajali paiknevad alla 10 ha suurused põllumaad ei ole renditasu seisukohalt tootlikud. Rentnikud pakuvad omanikule madalaid renditasusid 80 – 150 eur/ha, millest tuleb maaomanikul tasuda maamaks ja tulumaks. Maaomanikel puudub tihtilugu teadmised põllumaa rendiväärtusest ja argumentidest, mis aitaksid küsida õiglast rendihinda.

Põllumaade ostuhinnad on viimastel aastatel tõusnud pea kahekordseks. Kas turg jahtub või kuumeneb veelgi, näitab aeg.

Kes teostab põllumaa hindamist?

Riigimaade hindamist teostavad atesteeritud kinnisvarabürood, kes lähtuvad Eestis tehtud tehingute väärtustest. Eraisiku või juriidilise isiku omandis oleva põllumaa väärtus selgub pakkumise ja nõudluse suhte alusel.