Küsi pakkumist

Põllumaa  - müüa või rentida?

Üha enam põlluharijaid ja loomakasvatajaid on läinud seda teed, et on oma põllumaad müünud, kuid jäänud müüdud maaga seotuks pikaajaliste rendilepingute kaudu. Haritavatele maadele rentnike leidmisel eelistab meie ettevõte kohalikke tugevaid tootjaid, pakkudes neile pikaajalist põllumaa rendilepingut. Kvaliteetsete põllumaade rendihind võib küündida kuni 250 eurot hektari kohta, rohumaadel kuni 150 eurot hektari kohta aastas.

 

Meile on oluline, et rentniku ja maaomaniku vahel oleks usaldus ja toimuks kahepoolne aktiivne suhtlus. Maaomanikuna on meile oluline teada saada maa häiringutest, mis võimaldab meil koheselt panustada probleemide lahendamisse ning maaparandussüsteemide korrashoidu. Kui Sa ei tea, kas põllumaa müüa ja jätkata rentnikuna, siis soovitame võtta LignaMets OÜ’lt hinnapakkumised nii põllumaa ostuhinna ja rendihinna kui -tingimuste kohta.

  Hinnapäring  Metsarahvas või hoopis põllu?

  Reeglina on eraomanikele kuuluvad kinnistud päritud esivanematelt. Kindlasti on paljud maaomanikud teinud oma kätega raietöid, pannud kevadel kartuleid maha või teinud loomadele heina. Kui kodumetsaga on inimestel suurem sentimentaalne side, siis põllu- ja rohumaade puhul on see pigem väiksem. Seda enam, kui perekond ise enam maad ei hari, vaid on põllumaad pikaajalisele rendile andnud. Halvemal juhul on põllu- ja rohumaad lastud võssa kasvada, kuid tõele au andes –  me ei ole nii rikkad, et maal lihtsalt võsa kasvatada.

   

   

  27 aasta jooksul laagerdunud teadmised ja kogemused on meis kujundanud selge arusaama, kuidas metsas ja põllul parimat kasvu luua. Seetõttu suudame paljude Eesti maaomanike metsa- ja põllutehingute partnerina pakkuda lisaks kasvule ka sama olulist – õiglast tulu.

   

  Kuidas töötame?

  Esmane kontakt

  Täida “Küsi pakkumist” vorm või helista meile. Võtame Sinuga ühendust ja täpsustame põllu andmed. Juba esmaste andmete põhjal saame öelda ostuhinna suurusjärgu.

  Läheme põllule

  Meie spetsialist käib välitöödel ja teostab põllumaa hindamise.

  Teeme pakkumise

  Teeme oma parima pakkumise põllumaa ostmiseks.

  Sõlmime ostu-müügilepingu

  Pakkumise sobivusel valmistame ette lepingu ja korraldame asjaajamise. Tasumine lepingu sõlmimisel.

  Põllumaade ostuhindade tõus

  Viimastel aastatel on põllumaade ostuhinnad olnud tõusuteel, kuid võrreldes varasemate tehingutega, on müüdavate kinnistute pindalad väiksemad ja tehingute arv pigem tagasihoidlik. Kui 10 aastat tagasi oli põllumaa hektari hind keskmiselt 2500 eurot, siis tänaseks on see olenevalt piirkonnast ja mullaviljakusest kerkinud kuni 7000 euroni hektarilt.

   

   

   

  Igal aastal on ca 600 hektari Eesti põllumaade müügitehingute puhul parimaks osutunud LignaMets OÜ pakkumine.

  Kuidas kujuneb põllumaa hind?

  Kui metsamaa hind kujuneb maa hinna ja sellel kasvava puidu põhjal, siis põllumaade hinnastamisel mängivad rolli kinnistu asukoha ja maa kui tootmisüksusega seotud parameetrid. Kvaliteetne muld on kallis ning seda tuleb osata hoida, kasutades ainult õigeid agrotehnilisi võtteid, panustades maaparandussüsteemide järjepidevasse korrashoidu ja viljavaheldusse ning lastes põllumaal puhata.

  Õiglane põllumaade rendihind

  Rusikareegel ütleb: “Kõrge põllumaa hind = kõrge põllumaa rendihind.” Kinnistute hinnad kogu Eestis on järjepidevalt tõusnud ning sellest tulenevalt on uute maaomanike rendihinna ootus põllumaadele võrreldes omanikega, kes põllumaad maareformi käigus tagasi said, kõrgem. Näiteks on 5000 eurose hektarihinnaga põllumaa renditasu aastas 167 eurot hektarilt, mis teeb kapitali omatootluseks  3,23 % aastas.

   

  Maareformi kaudu tagastatud esivanemate maade tänased omanikud ja nende pärijad ei tunneta reeglina vajadust küsida enda põllumaa kasutamise eest õiglast renditasu. Maad on rendile antud “peaasi, et võssa ei kasvaks” põhimõttel ning seetõttu näemegi täna Eestis väga palju selliseid põlde, mille drenaažisüsteemid on korrast ära ning kraavid on võsastunud ja setteid täis, kuna korrastustööd on jäänud maaomaniku, mitte rentniku kohustuseks. Samas toimetavad maaomanikud oma kinnistutest füüsiliselt kaugel, põllumaade rendivoog on suhteliselt madal ja maaparandamise vajadust ei tajuta. Seetõttu on ka eramaade rendihinnad statistika kohaselt endiselt madalad ning põldude kvaliteet on ajas pigem langenud. Kui me aga vaatame riigimaade tänaseid rendihindu, siis need on võrreldes 30 aasta taguse ajaga pea kümme korda tõusnud.

  Millest kujuneb põllumaa ja rohumaa hind?

  Boniteet ja mullaviljakus

  Ligipääs kinnistule

  Kinnistu suurus

  Kehtivad rendilepingud kinnistul

  Maaparandussüsteemid

  Muud tegurid

  Kinnistu asukoht

  Kinnistu kuju

  Maapinna reljeef

  Senine kasutus

  Toetused (PRIA)

  Põllumajanduslik konkurents

  Müüd maad?

  Võta minuga ühendust!

   Telefon

   Karina Riive
   +372 5855 6655

   Põllumaade ostu kohta käivad küsimused

   Kuidas müüa põllumaad?

   Põllumaade müügil tuleb esmalt selgeks mõelda, kas müüa kogu kinnistu või osa kinnistust ning selle alusel võtta hinnapakkumisi. Pakkumise saamiseks tuleb esitada oma nimi, kontaktandmed, müüdava kinnistu nimi või katastritunnus. Samuti tasub mõelda kohe ka koormatiste väljatoomisele – kas põllumaal on kehtiv rendileping ning mis tähtajaga? Kas põllul on hüpoteek ning mis on laenujääk? Parima hinnapakkumise väljaselgitamisel vormistatakse kinnistu müük notaris.

   Kui palju maksab põllumaa?

   Põllu müügi hind on maaomaniku jaoks kõige olulisem küsimus. Põlluhinna kujunemisel on kõige olulisemad tegurid põllu asukoht, maa viljakus, pindala ja ligipääs. Lisaks on põlluturuväärtuse oluliseks osaks pakkumise ja nõudluse seis turul ning piirkondlik konkurents – kas pakkumisi on rohkem või vähem, kui ettevõtete hetkevõimekus investeerida.

   Kui palju maksab rohumaa 2022. aastal?

   Rohumaad on rajatud enamasti väheviljakale mullale, kust on võimalik igal aastal varuda läbi niitmise loomadele allapanu või sööta. 2022. aastal on rohumaade hinna suurusjärk kuni 4000 eur/ha. Madalam hinnatase on turbasel maal, kus oluline roll on toimival drenaažisüsteemil. Kõrgem ostuhind on rohumaal, mis asub viljakal mineraalmullal.

   Mis aadressilt näen PRIA's registreeritud pindala?

   Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ehk PRIA interaktiivsele kaardile on koondatud põllu- ja rohumaa massiivide informatsioon. Andmete vaatamiseks tuleb leida või otsida kaardilt oma põld ning lülitada sisse tegumiribalt Põllumassiivide kiht. Selleks, et näha, mis kultuure on kasvatatud eelnevate aastate lõikes, tuleb lülitada kõik kihid välja ja aktiveerida kiht “Taotletud põllud” huvipakkuva aasta kohta.

   Põllumaa hind 2022. aastal?

   Aasta-aastalt on haritavate maade hinnatase tõusnud. 2022. aastal on viljakate põllumaade hind 6000+ eur/ha.

   Mis on põllumaa rendihind 2022. aastal?

   Nagu maa hind, on ka rendihinnad tõusnud aastate lõikes. Kui mõned aastad tagasi oli tugev rendihind 140 eur/ha, siis tänane hinnatase küündib 200 eur/ha. Põllumaade rendihinna kallinemise tingib eelkõige PRIA toetuste suurenemise ja kõrge inflatsioon.

   Kas põllumaa müügilt tuleb maksta tulumaksu?

   Põllumaade müügi puhul on maksustamise põhiküsimuseks, kuidas on kinnistu saadud. Kui müüjale on maa omandireformi käigus tagastatud või tagastatud maa on päritud, on esmane põllumaa müük tulumaksuvaba. Kui müüja on eelnevalt põllumaa ostnud, maksustatakse tulumaksuga kinnistu eelnev ostuhinna ja tänase põllumaa müügihinna vahe ehk kasum. Kinkelepinguga saadud põllumaa müük maksustakse tulumaksuga müügihinna täisulatuses.

   Kuidas sõlmida põllumaade rendilepingut?

   Rendilepingu sõlmimisel antakse valdus üle kas tähtajaliselt või tähtajatult kolmandale osapoolele, seetõttu on väga oluline, et sõlmitud lepingud oleksid pigem detailsemad kui üldsõnalised. Juhul kui Sa soovid sõlmida rendilepingut, aga ei tea, millised nõuded peaksid olema kajastatud maaomaniku omandi ja õiguste kaitseks, siis võta ühendust meie põllumaade ostujuhiga.

   Kui suur on PRIA toetus?

   2021. aastal oli ühtne pindalatoetus (ehk ÜPT) 114,95 eur/ha. Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (rohestamine) 52,65 eur/ha. Lisaks makstakse harijatele ka teisi toetusliike nagu Natura toetus, mahetoetus, noortaluniku toetus jms. Täpsem info on leitav PRIA koduleheküljelt.