Küsi pakkumist HinnakalkulaatorSule kalkulaator

  Hinnakalkulaator

  Kinnistu väärtuse teada saamiseks sisesta andmed:

  PÕLLUMAA OST

  Põllumaa ost üle Eesti!

  Tunneme huvi nii haritava maa, rohumaa kui võsastunud põllumaa vastu. Ostame nii suuremaid kui väiksemaid kinnistuid ja ka Teile kuuluvaid väljarenditud põllumaid. Pakkuda võib ka kinnistuid, millel asub talumaja. Liigniisked põllud kuivendame ning taastamist vajavad põllumaad taastame, sest keegi meist ei ole nii rikas, et maal lihtsalt võsa kasvatada.

  • Meie pakkumise aluseks on professionaalne põllu hindamine, mis tagab omanikule õiglase ja väärilise tasu;
  • Personaalne lähenemine lähtuvalt kliendi vajadustest – näiteks kinnistu osalise müümise korral aitame korraldada maamõõtmistööd;
  • Kiire asjaajamine – kokkuleppe korral valmistame ette kõik tehinguks vajalikud dokumendid;
  • Enne tehingut kanname raha deposiitkontole;
  • Vahendustasusid tehingu korral ei kaasne;
  • Tasume notariaalsed tehingukulud.

   

  Põllumaa ostupakkumise saamiseks võta meiega ühendust! Kui soovite müüa põllumaad koos metsaga, siis oleme huvitatud pakkumise tegemisest ka metsamaale. Rohkem infot metsa ost lehel.

   

   Üldinfo / Hinnapäring   Palju on 5 + 4


   Põlluostjana eelista meid

   Põhjusi põllumaa müümiseks võib olla mitmeid. Võrreldes metsamaaga on põllu- ja rohumaa omamine maaomanikule üsna komplitseeritud. Metsa omamine on jõukohasem, sest metsamajandamisel aitab talupojatarkus, kohalik metsaühistu või metsaülestöötamise teenust pakkuv ettevõte. Põllumaa puhul on tarvis töid viia läbi vegetatsiooniperioodil korduvalt, mis on kulukas ja nõuab põhjalikke teadmisi ja tehnikat.

    

   Sageli on põllu- ja rohumaaga sentimentaalne side väiksem kui kodumetsaga, eriti kui ise enam maad ei harita ja on antud pikaajalisele rendile. Aeg on näidanud, et hajali paiknevad alla 10 ha suurused põllumaad ei ole renditasu seisukohalt aga tootlikud. Rentnikud pakuvad madalaid renditasusid, millest tuleb maaomanikul tasuda maamaks ja tulumaks. Tihtilugu puuduvad teadmised põllumaa rendiväärtusest ja argumentidest, mis aitaksid küsida õiglast rendihinda.

    

   Kui puudub aeg ja vajalik tehnika iseseisvalt põllumaad harida, siis jääb selle tegelik väärtus kasutamata. Pakkudes oma põllukinnistut müügiks, saate anda panuse Eesti põllumajandusse – meie kinnistuid rentivad põllumehed saavad kasvatada seal põllumajandussaadusi, majandades Teie maad jätkusuutlikult ja heaperemehelikult. Kuna oleme kogenud põllukinnistute ostja ja investeerime pikaajalise investeerimiskava alusel, siis saame maaomanikule pakkuda tehingu eest alati õiglast tasu. Oleme kogu ostuprotsessi ajal olemas ning nõustame kõige vajalikuga.

   Põlluostjana eelista meid

   Põllukinnistu ostuprotsess
   Põllukinnistu ostuprotsess

   Esmane kontakt

   Täida “Küsi pakkumist” vorm või helista meile. Võtame Sinuga ühendust ja täpsustame põllu andmed. Juba esmaste andmete põhjal saame öelda ostuhinna suurusjärgu.

   Läheme põllule

   Meie spetsialist käib välitöödel ja teostab põllumaa hindamise.

   Teeme pakkumise

   Teeme oma parima pakkumise põllumaa ostmiseks.

   Sõlmime ostu-müügilepingu

   Pakkumise sobivusel valmistame ette lepingu ja korraldame asjaajamise. Tasumine lepingu sõlmimisel.

   Põllumaa hind 2024

   Põllumaa hind 2024

   Viimastel aastatel on põllumaa hind olnud tõusuteel, kuid võrreldes varasemate tehingutega on müüdavate kinnistute pindalad väiksemad. Haritava maa hinnakasvule on kaasa aidanud nii maast saadava tulu stabiilne suurenemine kui ka Euroopa Komisjoni toetused.

    

   Kui kümmekond aastat tagasi oli Eestis haritava maa hektari hind ca 1000 eur/ha, siis põllumaa keskmine hind 2024. aasta algul on maa-ameti andmetel ca 5400 eur/ha. Hinnatase on jäänud samale tasemele, kuid võrreldes eelmise aasta esimese poolega, on tehingute arv kolmekordselt tõusnud.

    

   Põllumaa hind piirkonniti on väga varieeruv ja sõltub paljudest teguritest. Põllumaa eest, mis asub avalike teede ja asulate lähedal, on hea mullaviljakusega, keskmisest suurem ning kuulub täies mahus PRIA põllumassiivide registrisse, nende hind võib küündida isegi 10 000 eur/ha.

    

    

   Igal aastal on ca 600 hektari Eesti põllumaade müügitehingute puhul parimaks osutunud LignaMets OÜ pakkumine. Meie viimase poolaasta keskmine põllumaa ostuhind on olnud 6300 eur/ha.

   Põllumaa hind 2024

   Põllumaa hinna kujunemine

   Kui metsamaa hind kujuneb maa hinna ja sellel kasvava puidu põhjal, siis põllumaade hinnastamisel mängivad rolli kinnistu asukoha ja maa kui tootmisüksusega seotud parameetrid. Olulised on mulla omadused, põllu seisukord ja põllu kasutusvõimalused (tootmismaad väärtustatakse rohkem kui rohumaad). Kvaliteetne muld on kallis ning seda tuleb osata hoida, kasutades ainult õigeid agrotehnilisi võtteid, panustades maaparandussüsteemide järjepidevasse korrashoidu ja viljavaheldusse ning lastes põllumaal puhata. Võsastunud põllumaade  hinnastamisel lähtutakse hetke olukorrast ja perspektiivist, kas antud alad on mõistlik tulevikus metsastada või üles harida. Oluline on ka põllumaade pakkumise ja nõudluse seis turul ning piirkondlik konkurents.

   Põllumaa ja rohumaa hinda mõjutavad tegurid

   Boniteet ja mullaviljakus

   Boniteet ja mullaviljakus

   Ligipääs kinnistule

   Ligipääs kinnistule

   Kinnistu suurus

   Kinnistu suurus

   Kehtivad rendilepingud kinnistul

   Kehtivad rendilepingud kinnistul

   Maaparandussüsteemid

   Maaparandussüsteemid

   Muud tegurid

   Muud tegurid

   Kinnistu asukoht

   Kinnistu asukoht

   Kinnistu kuju

   Kinnistu kuju

   Maapinna reljeef

   Maapinna reljeef

   Senine kasutus

   Senine kasutus

   Toetused (PRIA)

   Toetused (PRIA)

   Põllumajanduslik konkurents

   Põllumajanduslik konkurents

   Ostame põllumaad! Võta meiega ühendust!

    Palju on 6 + 6


    Telefon

    Tarmo Meus
    +372 504 2798

     

    Põllumaa ostu kohta küsimused

    Kuidas käib põllumaa ost?

    Esmalt tuleb maaomanikul otsustada, kas müüa kogu kinnistu või osa kinnistust ning selle alusel võtta hinnapakkumisi. Pakkumise saamiseks tuleb esitada oma nimi, kontaktandmed, müüdava kinnistu nimi või katastritunnus. Samuti tasub mõelda kohe ka koormatiste väljatoomisele – kas põllumaal on kehtiv rendileping ning mis tähtajaga? Kas põllul on hüpoteek ning mis on laenujääk? Pärast parima hinnapakkumise väljaselgitamisel vormistatakse tehing notaris.

    Kas ostate ka rohu- ja heinamaad?

    Jah, meile võib pakkuda ostmiseks ka rohumaid, heinamaid, sööti jäetud maid ning võsastunud põllumaid, mille põllumajanduslik väärtus on võimalik taastada.

    Mis on põllumaa hektari hind aastal 2024?

    Põllu müügi hind on maaomaniku jaoks kõige olulisem küsimus. Põlluhinna kujunemisel on kõige olulisemad tegurid põllu asukoht, maa viljakus, pindala ja ligipääs. Lisaks on põlluturuväärtuse oluliseks osaks pakkumise ja nõudluse seis turul ning piirkondlik konkurents – kas pakkumisi on rohkem või vähem, kui ettevõtete hetkevõimekus investeerida.

    Aasta-aastalt on haritavate maade hinnatase tõusnud. 2024. aastal võib viljakate põllumaade hind olla isegi 8000+ eur/ha.

    Mis on rohumaa hektari hind aastal 2024?

    Rohumaad on rajatud enamasti väheviljakale mullale, kust on võimalik igal aastal varuda läbi niitmise loomadele allapanu või sööta. 2024. aastal on rohumaade hinna suurusjärk kuni 4000 eur/ha. Madalam hinnatase on turbasel maal, kus oluline roll on toimival drenaažisüsteemil. Kõrgem ostuhind on rohumaal, mis asub viljakal mineraalmullal.

    Mis on põllumaa rendihind aastal 2024?

    Nagu maa hind, on ka rendihind tõusnud aastate lõikes. Kui mõned aastad tagasi oli tugev rendihind 140 eur/ha, siis tänane hinnatase küündib 230 eur/ha. Rendihinna kallinemine on olnud seotud PRIA toetuste suurenemise ja kõrge inflatsiooniga. 2023. aastast alates rakendus uus PRIA toetuste süsteem ja saab näha, milline on selle mõju rendihindadele.

    Kas põllumaa müügilt tuleb maksta tulumaksu?

    Põllumaa müügi puhul on maksustamise põhiküsimuseks, kuidas on kinnistu saadud. Kui müüjale on maa omandireformi käigus tagastatud või tagastatud maa on päritud, on esmane põllumaa müük tulumaksuvaba. Kui müüja on eelnevalt põllumaa ostnud, maksustatakse tulumaksuga kinnistu eelnev ostuhinna ja tänase põllumaa müügihinna vahe ehk kasum. Kinkelepinguga saadud põllumaa müük maksustakse tulumaksuga müügihinna täisulatuses.

    Mis aadressilt näen PRIAs registreeritud pindala?

    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ehk PRIA interaktiivsele kaardile on koondatud põllu- ja rohumaa massiivide informatsioon. Andmete vaatamiseks tuleb leida või otsida kaardilt oma põld ning lülitada sisse tegumiribalt Põllumassiivide kiht. Selleks, et näha, mis kultuure on kasvatatud eelnevate aastate lõikes, tuleb lülitada kõik kihid välja ja aktiveerida kiht “Taotletud põllud” huvipakkuva aasta kohta.

    Kui suur on PRIA toetus 2023. aastal?

    Otsetoetuste ühikumäärad on PRIA poolt kinnitatud 1. detsemberil 2023 ning selle alusel on põhisissetulekutoetus 107,77 eur/ha, täiendav ümberjaotav sissetulekutoetus 23,08 eur/ha, täiendav sissetulekutoetus noortele põllumajandustootjatele 100 eur/ha, põllumajandustootmisega seotud toetus tera- ja kaunviljakultuuride kasvatamiseks 30,10 eur/ha. Täpsem info PRIA makstavatest toetustest on leitav PRIA koduleheküljelt.