Küsi pakkumist

PÕLLUMAA RENT

Põllumaa rent mõistliku hinnaga!

Põllumaa rent on muutunud investeerimise eesmärgil üha aktuaalsemaks, kuna põllumaade hinnad on ajajooksul kasvanud korrelatsioonis maade ostuhindadega. Sageli ei soovi või ei ole võimekust põllumajandusega tegelevatel ettevõtetel endale kohe põllukinnistuid soetada, sest vaba kapital paigutatakse muudesse tootmistsükli osadesse, näiteks tehnikaparki või tootmishoonetesse. Seetõttu eelistatakse põllumaa rendile võtta ning tasuda kord aastas maaomanikule renditasu. Kuna ostame aktiivselt haritavaid maid, siis meie ettevõtte omandis on põllu- ja rohumaid, mis ei ole veel rendilepingutega kaetud, kuid soov on leida neile kohalike tegijate seast tugevad harijad. Pakume põlluharimisega tegelevatele ettevõtetele pikaajalist ja usaldusväärset koostööd ning panustame maaparandustööde korrashoidu.

 

Võta meiega ühendust, et saada tagasisidet hetkel vabadest kinnistutest!

  Üldinfo / Hinnapäring  Palju on 9 + 2


  Põllumaa rendihind 2023 ja rendi tingimused

  Põllumaa rendihind 2023 ja rendi tingimused

  Põllumaid rendime nii tähtajatu kui ka pikaajaliste lepingute alusel rendiperioodiga kuni kümme aastat. Kvaliteetsete põllumaade hektari rendihind võib 2023. aastal küündida 280 euroni, rohumaadel kuni 150 euroni aastas. Kuna iga põllumaa rendileping on individuaalne ja sõltub põllu eripäradest ja asukohast, siis konktreetse pakkumise saamiseks ja läbirääkimiste alustamiseks võta meiega ühendust.

   

  Oleme teinud põllu rentimise läbipaistvaks nii rentijale, kui ka rendile võtjale. Meile on oluline, et rentniku ja maaomaniku vahel oleks usaldus ja toimuks kahepoolne aktiivne suhtlus. Maaomanikuna on meile oluline teada saada maa häiringutest, mis võimaldab meil koheselt panustada probleemide lahendamisse ning maaparandussüsteemide korrashoidu.

   

  Põllumaa rendihind 2023 ja rendi tingimused

  Põllumaa rentimine või hoopis maa müük?

  Põllumaa rent sobib maaomanikule, kes ei soovi ise põllumajandusega tegeleda, aga tahab jääda maaga seotuks. Sellisel juhul renditakse maa välja, et säiliks omanikuna tulu ja on tagatud, et maa on aktiivselt kasutusel. Kui soovid oma põllukinnistule rentnikku leida, siis võid sellest meile teada anda. Meie koostöövõrgustik on suur ja võimalik, et viime teid kokku tugeva põlluharijaga, kes oleks huvitatud teie maa pikajalisest maa rentimisest.

   

  Üha enam põlluharijaid ja loomakasvatajaid on läinud ka seda teed, et on oma põllumaa müünud, kuid jäänud müüdud maaga seotuks pikaajaliste rendilepingute kaudu. Kui otsustate rentimise asemel oma põllukinnistu müüa, siis tutvuge meie põllumaa ost infoga. Kui soovite pärast müügitehingut jätkata ise rentnikuna, siis see on oluline osa müügitehingust, kus lepitakse eelnevalt kokku rendilepingu tingimustes.

  Õiglase renditasu kujunemine põllumaal

  Rendihinna kujundavad eelkõige põllumaa seisukord ja asukoht. Üldiselt kehtib põhimõte, et kõrge põllumaa hind = kõrge põllumaa rendihind. Kinnistute hinnad on kogu Eestis järjepidevalt tõusnud ning sellest tulenevalt on uute maaomanike rendihinna ootus põllumaadele kõrgem võrreldes omanikega, kes põllumaad maareformi käigus tagasi said.

   

  Maareformi kaudu tagastatud esivanemate maade tänased omanikud ja nende pärijad ei tunneta reeglina vajadust küsida enda põllumaa kasutamise eest õiglast renditasu. Maa on rendile antud põhimõttel “peaasi, et võssa ei kasvaks”. Paljud maaomanikud toimetavad oma kinnistutest füüsiliselt kaugel, põllumaade rendivoog on suhteliselt madal ja maaparandamise vajadust ei tajuta. Seetõttu näemegi täna Eestis palju selliseid põlde, mille drenaažisüsteemid on korrast ära ning kraavid on võsastunud ja setteid täis, kuna maaparandustööd on jäänud maaomaniku, mitte rentniku kohustuseks. Sellest tulenevalt kipub eramaa rendihind olema statistiliselt madalam, kuna põldude kvaliteet on ajas pigem langenud. Kui vaadata riigimaade rendihindu, siis need on võrreldes 30 aasta taguse ajaga pea kümme korda tõusnud.

  Õiglase renditasu kujunemine põllumaal

  Põllumaa rent pakub huvi? Võta meiega ühendust!

   Palju on 5 x 5


   Telefon

   Tarmo Meus

   +372 504 2798

   Põllumaa renti puudutavad küsimused

   Kuidas sõlmida põllumaale rendilepingut?

   Rendilepingu sõlmimisel antakse valdus üle kas tähtajaliselt või tähtajatult kolmandale osapoolele, seetõttu on väga oluline, et sõlmitud lepingud oleksid pigem detailsemad kui üldsõnalised. Juhul kui soovite sõlmida rendilepingut, aga ei tea, millised nõuded peaksid olema kajastatud maaomaniku omandi ja õiguste kaitseks, siis võtke ühendust meie põllumaade halduriga.

   Miks rentida põllumaa meilt?

   Oleme teinud põllumaa rentimise protsessi nii rentijale kui rendile võtjale võimalikult lihtsaks ja läbipaistvaks. Omame pikaajalist kogemust põllumajanduses, mis tagab osapooltele parima võimaliku suhtluse ja õiglase rendihinna.

   Millistel tingimustel toimub põllumaa rent?

   Põllumaid rendime nii tähtajatu kui ka pikaajaliste lepingute alusel. Kuna iga põllumaa rendilepingu läbirääkimised on individuaalsed, siis täpsema pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.

   Mis on põllumaa rendihind aastal 2023?

   Nagu maa hind, on ka rendihind tõusnud aastate lõikes. Kui mõned aastad tagasi oli tugev rendihind 140 eur/ha, siis tänane hinnatase küündib 250 eur/ha. Põllumaade rendihinna suurenemine on seotud lisaks ka PRIA toetuste järk-järgulise tõusuga ja kõrge inflatsiooniga.