Küsi pakkumist HinnakalkulaatorSule kalkulaator

  Hinnakalkulaator

  Kinnistu väärtuse teada saamiseks sisesta andmed:

  Privaatsuspoliitika

   

  Lignamets OÜ väärtustab ja peab oluliseks isikuandmete kaitset. Käesoleva privaatsuspoliitikaga soovime Teile selgitada, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme isikuandmeid.

  Privaatsuspoliitika on ettevõtte kõigi lepingute osa. Külastades veebilehte mets.ee, kasutades meie ettevõtte teenuseid, sõlmides mistahes lepinguid, pidades lepingueelseid läbirääkimisi või esitades meile päringuid, nõustute Privaatsuspoliitika tingimustega.

   

  Teie andmete töötleja: LignaMets OÜ

   

  e-post: info@mets.ee

   

  1. Andmete kogumine ja kasutamine

  1.1. Isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (Klient) kohta.

  1.2. Andmeid kogume Kliendilt endalt. Teatud juhtudel aga võime isikuandmeid koguda ka avalikult kättesaadavatest allikatest (nt kinnistusraamatust).

  1.3. Töötleme vajadusel järgmisi isikuandmeid:

  • Ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber, pangakonto number, kinnistu andmed;
  • andmed arvete ja makseinfo kohta;
  • muud andmed, mida võime või peame mõistlikus ulatuses ja vajalikus mahus punktis 1.5 nimetatud tegevuste raames töötlema;

  1.4 Mets.ee salvestab veebilehe külastajate kohta logifaile (need ei ole mõeldud, ega võimalda isikut identifitseerida):

  • Kasutatava seadme tüüp
  • Interneti-protokolli (IP) aadress
  • Internetiteenuse pakkuja (ISP)
  • brauseri tüüp
  • Sisenemis- ja väljumisleht veebilehel tehtavate klikkide arv
  • Veebilehe külastamise kuupäev ja kellaaeg.

   

  1.5. Töötleme andmeid järgmistel juhtudel:

  • Kliendi tuvastamiseks telefoni, sõnumi või e-posti teel;
  • Kliendiga ühenduse võtmiseks, Kliendi päringutele vastamiseks ning Kliendile pakkumiste tegemiseks;
  • lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks või lepingueelse info vahendamiseks;
  • Kliendile teenuste osutamisega või lepingute sõlmimisega vajalike kohustuste täitmiseks, tegevuste sooritamiseks ja nõustamiseks.
  • teenuste osutamise, lepingute sõlmimise ja majandustegevusega seotud infovahetuseks, äriliste tegevuste dokumenteerimiseks (s.h teabe edastamiseks meile õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks);
  • arvete koostamiseks ja väljastamiseks;
  • pettuste vältimiseks ja meie veebilehe kaitsmiseks;
  • logiandmeid kasutatakse trendide analüüsimiseks, veebilehe administreerimiseks ja arendamiseks, lehe külastajate demograafilise info kogumiseks ja lehel tegevuste jälgimiseks (sh reklaamkampaaniate tõhusust);
  • õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, s.h isikuandmete edastamiseks õigus- või advokaadibüroole ning inkassoettevõttele;
  • muul juhul õigustatud huvi korral, mis kaalub üle Kliendi huvid või põhiõigused ja -vabadused.

  1.6. Töötleme isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on minimaalselt vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

  1.7. Töötleme isikuandmeid üksnes ajani, mil see on vajalik või kuni juriidilise kohustuse täitmiseni.

  1.8. Isikuandmete töötlemise aluseks on mh Kliendi nõusolek, leping või seadus.

   

  1. Kliendi andmete kaitse

  2.1. Käsitleme kõiki Kliendi isikuandmeid konfidentsiaalse teabena.

  2.2. Tagame isikuandmete töötlemise turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele, s.h EL poolt vastu võetud isikuandmete kaitse üldmäärusele (IKÜM, rahvusvaheline lühend GDPR) ja Eesti kehtivale isikuandmete kaitse seadusele (IKS).

  2.3. Võtame ette kõik mõistlikult vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed töödeldavate isikuandmete kaitseks. Kliendi andmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile ega riigile, välja arvatud juhul, kui selleks on mõjuv põhjus ja on tagatud Teie andmete turvalisus.

  2.4. Ettevõttes on juurdepääs isikuandmete töötlemiseks ainult selleks õigustatud isikutel, kui ettevõttel ei ole nimetatust teistsugust juriidilist kohustust.

  2.5. Mets.ee lehel võivad olla viited ja lingid teistele kodulehtedele. Me ei vastuta kolmandate isikute kodulehtede turvalisuse ja privaatsuspoliitikate eest (tutvuda teiste privaatsuspoliitikatega nende kodulehel).

   

  3. Kliendi õigused

  3.1. Kliendil on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele või pöörduda kohtusse.

  3.2. Kliendil on õigus igal ajal sõltumata põhjusest võtta tagasi nõusolek Kliendi isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta aga eelnevalt nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise seaduslikkust. Meil on jätkuvalt õigus töödelda Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud juriidilise kohustuse täitmiseks või Kliendi vastu õigusnõude esitamiseks.

  3.3. Kliendi õiguste teostamiseks punktides 3.1 ja 3.2, tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@mets.ee vastavasisuline sooviavaldus.

  1. Küpsised

  4.1. Nagu enamus veebilehti, kasutab ka mets.ee “küpsiseid” eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus, efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

  4.2. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

  4.3. Küpsiseid on kahte tüüpi:

  • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

  4.4. Küpsised jagunevad oma eesmärgi järgi:

  • Vajalikud küpsised – Sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada Kliendile meie veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist. Need küpsised aitavad kasutajaid autentida ja vältida kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me Kliendile soovitud teenuseid pakkuda.
  • Teavitusküpsised – tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamist aktsepteerinud.
  • Funktsionaalsuse küpsised – võimaldavad brauseril meeles pidada valikuid, mida Klient teeb veebisaidi kasutamisel, näiteks Kliendi sisselogimisandmete või keele-eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti sisestamist.

  4.5. Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.

  1. Muudatuste tegemine

  5.1. Jätame endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

  5.2. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@mets.ee

   

  Viimati muudetud 28/05/2024

   

   

   

   

  Privaatsuspoliitika