Küsi pakkumist HinnakalkulaatorSule kalkulaator

  Hinnakalkulaator

  Kinnistu väärtuse teada saamiseks sisesta andmed:

  Puittaimede eemaldamine giljotiiniga ja kraavide korrastamine

  Marilyn Vesi 1 november, 2022
  Uus teenus

  Võsalõikus giljotiiniga on efektiivne võimalus suuremate alade puhastamiseks võsast, mille tüvede diameeter jääb vahemikku kuni kolmkümmend sentimeetrit. Võsalõikuseks kasutame Kobelco ekskavaatorit, millel on küljes giljotiini lõikepea. Töid teostame Harjumaal, Raplamaal, Läänemaa ja Pärnumaal. Suuremate ja pikemaajaliste projektide korral ka mujal Eestis.

   

  Puhastatud kraavid lasevad veed voolama

  Metsa- ja põllumaade kraavide korrastamisel käivad võsalõikus ja puhastamine käsikäes. Hooldatud ja toimivad maaparandussüsteemid tagavad suurvee ajal takistusteta äravoolu ja niiviisi väheneb üleujutuse oht.  Tänane investeering kraavisüsteemi rekonstrueerimisse tagab hea põllumuldade kvaliteedi ja hea metsakasvu.

   

  Võsalõikus giljotiiniga

  Võsaraie kasulikkus

  Võsalõikust viiakse läbi erinevate eesmärkide saavutamiseks: rohu- ja metsamaa võsast puhastamiseks, kraavide-, metsasihtide- ja teeäärte korrastamiseks ning uusarenduste- ja kruntide rajamiseks. Langetatud peenikese metsamaterjali võib jätta maapinnale rammuks või koguda hunnikusse, mida saab kasutada hakkpuidu tootmiseks.

  • Metsamaa puhastamine väheväärtuslikest puittaimedest suurendab valgustingimusi ning vähendab juurkonkurentsi. Pärast ülepinnalist raietööd tuleks teha maapinna mineraliseerimine ning taasmetsastada ala;
  • Teeäärte puhastamine kasvavatest puudest avardab vaatevälja, mille tulemusel muutub liiklemine vastutulevate autode ja metsloomade suhtes ohutumaks;
  • Kraavide puhastamine võsast soodustab sademete ja sulavee äravoolu. Puittaimede eemaldamise käigus satub vähem lehekõdu kraavidesse ja truupidesse;
  • Elukondlike maade puhastamine võsast avardab maastikupilti ning tõstab krundi väärtust.

   

  Korduma kippuvad küsimused

  Kas minu maal asub registreeritud maaparandussüsteem?

  Metsa- ja põlluomanikul tuleks esmalt kontrollida, kas tema kinnistul asuvad kraavisüsteemid on kantud registrisse. Maa-ameti geoportaalis asub veebikaart, millelt iga omanik saab leida infot kinnistul asuva kraavisüsteemi kohta. Kui portaalis puudub info kraavisüsteemi kohta, tuleb ühendust võtta põllumajandusametiga.

   

  Kuidas hoida kraavid töökorras?

  • kraave tuleb regulaarselt puhastada risust ja setetest
  • süsteemis toimetavast koprast anda teada kohalikule jahiseltsile, likvideerida tamm
  • tugev kraav on rohukamaraga ehk kraavipealset tuleks regulaarselt niita
  • puhastada truubid, et tagada vee äravool
  • eemaldada võsa truupide kohalt, sest juured murendavad torustikku

   

  Kui suur on metsamaaparandustööde toetus?

  Erametsakeskuse kaudu saab taotleda toetust olemasoleva maaparandussüsteemi uuendamiseks. Toetuse hulka kuulub kuivenduskraavide ja eesvoolude puhastamist setetest, voolunõva rajamist ja truupide asendamist. Toetuse määr on kuni 10 000 eurot erametsaomaniku kohta. Tuleb arvestada asjaoluga, et enne tööde algust tuleb koostada uuendustööde kava ja pärast tööde teostamist vastuvõtu akt. Tööd tuleb tellida ettevõttelt, mis on registreeritud maaparandusega tegelevate ettevõtete registris. Täpsem info toetuse taotlemise ja tingimuste kohta leiad Erametsakeskuse koduleheküljelt.

   

  Kui palju on üks tihumeeter hakkepuitu?

  Tihumeeter on õhutihe puit, mille leidmiseks kasutatakse koefitsienti 0,15 kuni 0,45. Koefitsiendi määramine sõltub metsamaterjali läbimõõdust ning virna kõrgusest. Üks tihumeeter puitu annab välja 3 puistekuupmeetrit haket.

   

  Mida teha võsaga pärast raiet?

  Puit on taasuv energiaallikas ning kõrgete elektrihindade tõttu on tänasel päeval on hakkpuit kõige tulusam kaup puidusektoris. Pärast raiet koondatakse materjal, lastakse kuivada ning hakitakse. Hakkepuitu ostetakse kokku üle terve Eesti kokku. Puiduhaket toodetakse soojusenergia saamiseks, samuti terviseradade loomiseks ja loomadele allapanuks.

  TAGASI