Get a Quote Price calculatorClose calculator

  Price calculator

  To get the value of the property, please fill in the form:

  See our real estate offers

  Vikipalu – hoonestamise võimalusega maatükk

  Pindala: 93100 m² Müüa kinnistu 35 km Tallinnast, mida võimalus jagada ja hoonestada. VIEW MORE

  Tammistu – maakodu Tartu lähedale parkmetsa

  Pindala: 40000 m² Saa osa linnulaulust ja kujunda privaatne maamaja parkmetsa 17km Tartust. VIEW MORE

  Suvepõllu – tootmismaa Treimanis

  Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Treimani küla Pindala: 7,96 ha Müüa maatükk, tootmismaa - Treimani, Häädemeeste vald, Pärnumaa VIEW MORE

  Pääsna – maakodu Võhandu jõe ääres

  Põlva maakond, Räpina vald, Pääsna küla Pindala: 7,67 ha Müüa looduskaunis kinnistu Võhandu jõe ääres Pääsna külas. VIEW MORE

  Küti – maakodu loodussõbrale

  Võru maakond, Võru vald, Kannu küla Pindala: 1,44 ha Müüa kunagine talukoht kaunis Võrumaa külakeses. VIEW MORE

  Telliskivi – vaatega lammile ja jõele

  Pindala: 14,86 ha Uut omanikku otsib 14 ha suurune kinnistu, kus on nii metsamaad ja rohumaad ning mis piirneb jõega. VIEW MORE

  Vaike – maakoht Lahemaal

  Lääne-Virumaa, Kadrina vald, Loobu küla Pindala: 0,97 ha Looduskaunis Lahemaa rahvuspargis, Tallinn-Narva maantee ääres on müügis elamumaa. VIEW MORE

  Pajuurva – päikeseküllane kinnistu Tartu lähistel

  Tartumaa, Luunja vald, Savikoja küla Pindala: 2,84 ha Müüa Tartu külje all, Savikoja külas asuv Pajuurva kinnistu. VIEW MORE

  Nurmepõllu – elamumaa Lahemaal

  Harjumaa, Kuusalu vald, Kõnnu küla Pindala: 29300 m² Looduskaunis Lahemaa rahvuspargis on müüa kinnistu, millel on olemas luba ehitada ühepereelamu koos abihoonetega. VIEW MORE

  Müügiobjektide kohta küsimused

  What should I mind when I select a holding?

  First, you need to determine the immovable’s intended purpose, meaning whether it is residential land, profit yielding land or has another intended purpose. You can find this information in the geoportal of the Land Board’s map application.

  If you intend to build something on the holding, it is necessary to have building rights. You can get information about constructing on the plot or valid zoning plans from the local government.

  You need to find out if and what is access to the plot like (incl. the condition of the roads and who handles the maintenance). In case of a private road, check whether there is easement, meaning an agreement for using the road.

  Having supply points (water and sewage) is also essential, as well as an option to connect to an electricity network. Find out which costs the plot owner will face in the future in addition to the initial connection charges.

  Find out whether the plot has restrictions impeding or excluding construction and what the condition of drainage ditches is on the plot or in surrounding areas. The drainage systems from the Soviet times might no longer be functional. In order to avoid surprises later on (for estimating the complexity of construction), constructional geological information will also be of help.

  Get acquainted with the county’s area management and zoning plans to assess the future potential of the area (traffic, shops, transportation network with surrounding towns, schools, kindergartens etc.).

  You should definitely visit the area, get to know the surroundings as well as the neighbours, if possible.

  What is the best time for buying a plot of land?

  The best time for buying a plot of land is winter or early spring. At these times, you can spot the shortcomings of the property the best. For example, the condition of roads or if there is a body of water near the plot, then the melting snow in spring helps to assess the risk of flooding. In addition, when you purchase the immovable in winter, you can use the rest of the season to order the construction project (it usually takes 2-3 months to compile it plus a coordination period), so that you would already have a construction permit by summer.

  Where can I get information about restrictions impeding and excluding construction?

  Infot saab kinnistusraamatust, kui sisestada konkreetse maatüki andmed või Maa-ameti geoinfosüsteemi  kaardikihtidelt, näiteks “Kitsenduste kaart”, “Looduskaitse”, “Kultuurimälestised” jne.

  Mis on elamumaa ja maatulundusmaa?

  Elamumaa on maa, kuhu võib ehitada maju. Hõlmab endas nii elamu (sh korterelamu, suvila, aiamaja) alust maad ning selle juurde kuuluvat majapidamis- ja abiehitiste alust ja neid ehitisi teenindavat maad.

  Maatulundusmaa on maa, mida kasutatakse põllumajandussaaduste tootmiseks või metsakasvatuseks (sh metsa- või põllumajandusliku potentsiaaliga alad). Maatulundusmaa sihtotstarve võib jaotuda omakorda kõlvikuteks nagu metsamaa, haritav maa, rohumaa, õue ala, muu maa jms.

  Teada tasub ka seda, et maa sihtotstarvet on võimalik muuta näiteks elamumaaks. Selleks tuleb maaomanikul esitada maa asukohajärgsele linna- või vallavalitsusele vastav avaldus ehitise projekteerimistingimuste saamiseks.

  Kas maatulundusmaale võib ehitada?

  Kohalikel omavalitsustel on õigus ise otsustada, kas nad lubavad ehitada maatulundusmaale või mitte. Tavaliselt on lubatud ehitada üks eramu koos abihoonega. Ilma detailplaneeringuta on lubatud ehitada, kui maa suurus on üle 2 ha. Kui on plaanis suuremahulisem ehitustegevus, siis tuleb teha detailplaneering.

  Kui maatükk on väiksem kui 2 ha ja soov on ehitada, siis võib algatada ka sihtotstarbe muutmise elamumaaks, millel 2 ha nõue puudub. Seega täpsema ülevaate maatulundusmaale ehitamise võimalustest ja võimalikkusest saab siiski omavalitsuse kehtestatud planeeringutest.

  Mis on krundi ja kinnistu erinevus?

  Krunt on maa-ala, millel on olemas ehitusõigus. Krundi mõistet kasutatakse vaid siis, kui on olemas detailplaneering. Hajaasustusega piirkonnas nimetatakse aga ehituskrunti hoopis maaüksuseks mitte krundiks ning seal on ehitamise põhimõtted määratud üldplaneeringuga.

  Kinnistu on aga krunt koos hoonetega, kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk), hoonestusõigus, korteriomand või korterihoonestusõigus.

  What is the process of sales and purchase transactions like?

  Pärast seda, kui olete LignaMets OÜ’ga ühendust võtnud ning oleme Teiega kokku leppinud tehingu tegemises, selle tingimustes, kui ka ajas, siis võetakse ühendust notariga, kes kontrollib eelnevalt üle, kas tehingu osapooltel on õigus tehingut teha, vaatab üle registri andmed ja annab teada, kas on vaja esitada lisadokumente.

  LignaMets OÜ will make an appointment with the notary and will forward the required information. The notary’s office will prepare the contract and will send it to both parties via e-mail for checking.

  Tehingu läbiviimiseks on täna kolm võimalust: minnakse notaribüroosse kohapeale, tehakse tehing kaugtõestamisega videosilla vahendusel või hübriidtehing, kus osapooled võivad osaleda tehingus notaribüroos kohapeal või videosilla vahendusel.

  Kui suured on tehingutasud?

  Tehingutasude suurus sõltub kinnistu müügihinna suurusest. Notari tasud tulenevad Notari tasu seadusest. 10 000 eur väärtuses tehingu puhul on notari tasu u 25 eur ja 100 000 eur puhul 160 eur.

  Lisaks notari tasudele on tarvis maksta riigilõiv, mille määrad on toodud Riigilõivuseaduses. Näiteks 10 000 euro väärtuse tehingu puhul on riigilõiv 15 eurot, 100 000 euro tehingu puhul 110 eur.

  Kui kinnisasja on seatud hüpoteek, siis tavapäraselt tasutakse notaritehingus müüja poolt laenujääk ning kustutatakse hüpoteek. Riigihüpoteeki ei ole võimalik enam ostjal üle võtta. Tehingusse on tarvis kaasata ka hüpoteegipidaja.

  What is the process of remote authentication like?

  Remote authentication is a process where notarial acts are performed between the notary and the client via a video bridge. In the case of remote authentication, please mind that the notary fee 20 EUR will apply.

  Kaugtõestamise puhul on vajalik, et arvutil oleks olemas veebikaamera ja heli funktsioonid (hääl ja mikrofon) ning lubatud ID-kaardi funktsionaalsus. Tehing toimub E-notari iseteeninduse kaudu, kus enne tehingu algust saab kasutaja notarile kinnitada, et on kaugtõestamiseks valmis, vajutades „Kinnitan, et olen digitõenduseks valmis“ nuppu (vastav võimalus tekib umbes 15 minutit enne kokkulepitud tehingu algusaega). Seejärel tuleb isik tõestada tehes fotod ID-kaardist ja iseendast. Iseteeninduse kasutamiseks kasutada veebilehitsejaid: Google Chrome, Firefox või Microsoft Edge. Internet Explorer ja Safari ei ole toetatud.

  Mis on kaugtõestamise test?

  Enne kaugtõestuse tehingu toimumist on võimalik testida notar.ee keskkonnas oma arvuti riistvara ja tarkvara, ID-kaardi funktsioonide toimimist ning piisava internetiühenduse valmisolekut. Selleks tuleb sisse logida E-notar iseteenindusse ning alustada testimisega.

  Miks kasutada notari deposiitkontot?

  Mõlema osapoole riskide maandamiseks kasutatakse notari deposiitkontot, kuhu ostja kannab enne tehingut ostusumma. Sellisel juhul saab müüja kindlustunde, et ostjal on tehingu jaoks raha olemas ja ta saab selle pärast lepingu sõlmimist kindlasti kätte. Ostja saab aga kindluse, et müüjale laekub raha siis, kui leping on sõlmitud.

  Kui palju maksab metsamaa hektar?

  Metsa müügi hind on metsaomaniku jaoks kõige oluliuseim küsimus. Metsa müügi hinna määramisel on kõige olulisemad tegurid metsamaa asukoht, maa viljakus ja metsamaa pindala. Kasvava metsa hinda kujundavad enim metsas kasvatatavad puuliigid ja nende maht, vanus ja tervislik seisund. Lisaks on metsa turuväärtuse oluliseks osaks pakkumise ja nõudluse seis turul – kas pakkumisi on rohkem või vähem, kui metsandusettevõtete hetkevõimekus investeerida. Loe lisaks metsahinna kujunemise kohta siit.

  Contact

   How much is 7 + 1


   Kontakt

   Telephone

   Magnus Karukäpp
   +372 508 9402